PYP nedir?

PYP, IBO’nun (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) üç programından “İlk Yıllar Programı” dır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu(IBO); ilk kez, İsviçre’nin Cenevre(Geneva) kentinde, 1968’de kuruldu. IBO’ nun temel amaçlarından biri öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmek ve öğrendiklerini hayata geçirmektir.

3 ila 12 yaşları arasındaki öğrencileri kapsayan bu program çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanıldığı bir çerçevedir.

PYP Öğrenme Hedefleri

PYP öğrenci profilinde öğrencinin aşağıdaki özelliklere sahip olması hedeflenir:

  • Araştıran-Sorgulayan: Öğrencilerin doğasında bulunan merak, program ile beslenir; öğrenmeden zevk alan, ömür boyu öğrenmeyi sürdüren ve amaçlı, yapıcı araştırmalar yapabilecek becerileri kazanmış bireyler yetişir.
  • Düşünen: Öğrenciler önemli kararları alabilmek ve karmaşık problemleri çözebilmek için gerekli olan düşünme biçimlerini sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulama inisiyatifini kazanırlar.
  • İletişim kuran: Öğrenciler, matematiksel sembol dilini de içeren birden fazla dilde kendilerine güvenerek fikirleri ve bilgileri alabilir ve aktarabilirler.
  • Riski göze alan: Öğrenciler alışılmışın dışındaki durumlarda endişeye kapılmadan kendilerine güvenerek yeni durumları, rolleri, fikirleri ve stratejileri geliştirebilirler. İnandıkları fikirleri cesurca ve net bir dille ifade edebilirler.
  • Bilgili: Öğrenciler PYP okullarında küresel konuları keşfederek bunların önemini kavrarlar. Böylece önemli bir bilgi birikimine sahip olurlar.
  • İlkeli: Öğrenciler ahlaki muhakeme yapabilmek için gerekli olan prensipleri özümserler. Dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahiptirler.
  • Duyarlı: Öğrenciler, diğer bireylerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterirler. Bu konuda kişisel sorumluluklarının bilincindedirler ve gerektiği an çevrelerine yardıma hazırdırlar.
  • Açık görüşlü: Öğrenciler, diğer bireylerin ve kültürlerin görüşlerine, değerlerine ve geleneklerine saygı gösterirler ve değişik görüşleri dikkate almayı öğrenmişlerdir.
  • Dengeli: Öğrenciler, fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişinin mutluluğunun öneminin farkındadırlar.
  • Dönüşümlü düşünen: Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını yapıcı bir bağlamda analiz edebilirler.

Okulumuzda PYP

Uluslararası bir program olan PYP’yi Ezgililer Eğitim Kurumları, Milli Eğitimin öğretim programının gereklerine hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Milli eğitimin öngördüğü tüm üniteler okulun sorgulama programına ve 6 bilgi temasının altına yerleştirilerek, öğrencilerin bilgileri ezberlemeleri yerine her zaman hayattaki büyük sorulara cevap aramalarına olanak sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Okulumuzun PYP Sorgulama Programını indirmek için tıklayınız.

PYP Veli El Kitapçığını indirmek için tıklayınız.

Okulumuz şu an, ilkokul ve anaokulu olarak 13 Mayıs 2019 tarihinde Uluslararası Bakalorya'nın İlk Yıllar Programını (PYP) uygulamaya yetkilendirilmiş bir IB Dünya Okulu'dur.

IB School Code: 051183

Daha Detaylı Bilgi İçin : www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/