Eğitim Uygulamaları

 • Türkçe ve İngilizce Etkinlikler,
 • Okuma -Yazmaya Hazırlık Çalışma Etkinlikleri,
 • Sportif Çalışmalar,
 • Satranç Çalışmaları,
 • Müzik Etkinlikleri,
 • Puzzle ve Blok Çalışmaları,
 • Kütüphane Etkinliği,
 • Öz Bakım Becerileri Kazandırma,
 • Sanat Çalışmaları( Kâğıt işleri ve kolaj çalışmaları, oyun hamuru ve kil vb.)
 • Fen ve Doğa Eğitimi(Araştırma-inceleme-gezi-deney)
 • Yaratıcı Drama
 • Oyun Bahçesi ve Odası
 • Sanat Atölyesi
 • Hobi Bahçesi Etkinlikleri
 • Aile Katılımı
 • Kulüp Çalışmaları (Resim, yüzme, drama, bale, piyano)
 • Proje Çalışmaları
 • Portfolyo Çalışmaları
 • Günlük Yaşam Becerisi Kazandırma Çalışmaları
 • Sosyal Etkinlikler

Okul Öncesi Eğitim