eTwinning Projeleri

eTwinning, Avrupa?daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacasıAvrupa?dakienheyecanvericiöğrenmetopluluğunuhissetmekvebutopluluğunbirparçasıolmakiçin, Avrupaülkelerindekikatılımcıokullardanbirindeçalışanpersonele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa?daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca; eTwinning, eğitimciler için sürekli çevrim içi Mesleki Gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+?a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa?daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 34 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan EuropeanSchoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir. dilde kullanıma sunulmuş olan eTwinning.net?de; eTwinning ülkelerinden haberler, mesleki gelişim fırsatları, tanımayla ilgili bilgiler ve ayrıca başarılı projelerden örnekler sunulmaktadır. Özel Ezgililer Eğitim Kurumları olarak öğrenci ve öğretmen işbirlikleriyle etwinning?te gerçekleştirilen projelerimizi ve çalışmalarımızı bulabileceğiniz linkler aşağıda verilmiştir.

OKULUMUZ ESAFETY LABEL BRONZ ETİKETİ ALDI

Okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmeti olan eSafety Label, eğitim ve öğrenim deneyiminin bir parçası olarak çevrimiçi teknolojiye güvenli erişim için güvenli ve zenginleştirici bir ortam sağlamayı hedefliyor. Öğretmenler, okul müdürleri ve bilişim yöneticileri için önemli bir politika oluşturma merkezi olan eSafety Label, okulların kendi çevrim içi güvenliğini değerlendirmeleri, iyileştirmeleri, güçlendirmeleri için harekete geçmelerini sağlıyor. Okulların kendi çevrim içi güvenlik altyapılarını, politikalarını ve uygulamalarını ulusal ve uluslararası standartlara göre gözden geçirmek eSafety Label sayesinde mümkün oluyor. Ülkemizde de okulların e-Güvenlik alanında politikalarını oluşturdukları ve eylemsel olarak çevrim içi ve çevrim dışı uygulamalarını gerçekleştirdikleri ?e-Güvenlik etiketi hizmetleri değerlendirme ve akreditasyon aracı? eSafety Label portalı gün geçtikçe daha fazla okulun sisteme dahil olması ile büyük bir hızla gelişiyor. Okulumuz da 26 Ocak 2021 tarihinde eSafety Label başvurusu yapmış ve ilk başvuruda alınabilen bronz etiketi 329.7 gibi yüksek bir puanla kazanmıştır.Okulumuzda e güvenlikle ilgili çalışmalara verilen önem online süreçle birlikte artarak devam etmektedir.Bu süreçte katkıda bulunan tüm idareci, öğretmen,veli ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

OKULUMUZUN KATILDIĞI E-TWİNNİNG PROJELERİ: