OKULDA YASAM KALİTESİ HİZMETLERİ

Sodexso

Yaşam kalitesine büyük önem veren Ezgililer Catering; gelecek nesillerin sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi için çalışmaktadır. Daha kaliteli bir yaşam ve öğrenme ortamı için "Okulda Yaşam Kalitesi Hizmetleri" ilkesi ile yola çıkan Ezgililer Catering, okulumuzda en yüksek hizmet standardı ile yemek hizmetlerini sunmakta, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve onları başarıya ulaştıracak öğrenme ve yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ezgililer Eğitim Kurumları - Yemekhane

OKULDA BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM

Yeterli ve dengeli beslenme, okul çağındaki çocuklarda sağlıklı büyüme ve zihinsel gelişim için çok önemlidir.

Bu önemi her fırsatta vurgulayan Ezgililer Catering; çocukların okulda geçirdikleri süre boyunca enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini karşılayacak, severek tüketebilecekleri, bütün besin gruplarının yer aldığı, çeşitli ve dengeli menüler hazırlamaktadır. Hazırlanan okul menülerinde, çocukların günlük enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçları dikkate alınmakta ve okul yönetimi ile birlikte onaylamaktadır. Kahvaltı, yemek ve ara beslenme saatlerinde servis edilen tüm yiyecekler günlük olarak Ezgililer Catering personeli tarafından okul mutfağında hazırlanıp pişirilmektedir. Sağlığın korunması esas alınarak yiyecek hazırlamada taze, günlük ve katkısız ürünler tercih edilmekte, besin değeri kayıplarını önlemek için sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Sağlıklı yaşam için su tüketimi ve hareketli hayatın önemini de vurgulayan Ezgililer Catering, hazırladığı pek çok bilgilendirme çalışmaları ile bu konulara da dikkat çekmektedir.

OKULDA GIDA GÜVENLİĞİ

Sodexso

Gıda güvenliği, tüketilen yiyecekler için, hammadde seçiminden başlayarak tüketildiği ana kadar geçen süreci kapsayan bir yaklaşımdır. Ezgililer Catering, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının şartlarına göre üretim ve servis yapmakta, izleme ve kontrollerini sistem gereklerine göre gerçekleştirmektedir.

Kullanılan hammaddeler ulusal ve uluslararası kalite standardı belgelerine sahip, bakanlıkça onaylı, Türkiye'nin seçkin firmalarından tedarik edilmekte; kullanımına okul yönetimi ile birlikte karar verilmektedir. Hammaddeler kabul sırasında bir dizi kontrolden geçirilmekte, depo ve ürün kontrolleri günlük yapılarak sonuçlar kayıt altına alınmaktadır. Yemeklerin tüm hazırlık ve pişirme aşamaları ile servis öncesi son kontrol sonuçlan da kayıt altına alınarak tüm süreç izlenebilmekte, yiyeceklerden alınan şahit numuneler 72 saat süre ile saklanmaktadır.

Ortam ve ekipman hijyeninin etkinlik ve sürekliliği ile servis alanları ve depoların haşere ve diğer zararlılara karşı kontrolü için periyodik çalışmalar yürütülmekte, çalışanlarımız için düzenlenen eğitimler ile sağlık kontrolleri de periyodik olarak izlenmektedir.

Ezgililer Catering mutfağı; Kalite Güvence Ekibince periyodik olarak denetlenmekte, planlanan düzeltici faaliyetler Kalite Güvence Bölümü tarafından takip edilmektedir.

BESLENMEYİ ÖĞRENELİM

Sodexso Ezgililer Catering, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarını desteklemek için seminerler, broşür ve afişler gibi çeşitli bilgilendirme çalışmaları da yapmaktadır. Her ay sağlıklı yaşam için yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, besinler, aktif yaşam gibi farklı pek çok konuda bilgilendirme çalışmaları hazırlayarak öğrencilerin rahatlıkla görebileceği alanlarda paylaşmaktadır.

EVDE NE YEMELİYİZ

Sodexso

Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için, okuldaki beslenmeleri kadar evdeki beslenmelerinin de önemli olduğunu vurgulayan Ezgililer Catering, çocukların ve ailelerin okuldaki beslenme hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla bu rehberleri hazırlamaktadır.
Bu çalışmada aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
· Okul menüsü
· Çocukların bulundukları yaşa göre besin grubu ihtiyaçları
· Çocukların okul dışında alması gereken besin grupları hakkında öneriler
· Okulda sunulan tüm öğünler dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmalar broşürler veya okul web siteleri aracılığıyla ailelere ulaştırılmaktadır.

Yemekhaneden Genel Görüntüler