Rehberlik Servisi

Ezgililer Ortaokulun da rehberlik hizmetlerinde ?önleyici ve gelişimsel temelli? rehberlik yaklaşımı esas alınır. Okul aile iletişimini sağlayarak öğrencilerimizle daha doğru iletişim halinde olmak için ?Danışmanlık Sistemi? uygulamaktayız.

Çalışmalarımızın kapsamı ve amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin okula uyum sağlama süreçlerine destekleyici oryantasyon çalışmalarında bulunmak
 • Öğrenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak
 • Öğrencilerde sorumluluk becerisini kazandırmak
 • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak
 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
 • Öğrencilerin özgüven gelişimlerini desteklemek
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
 • Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak
 • Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içerisinde bulunmak
 • Öğrencideki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak
 • Öğrencilerin okul kurallarını benimsemeleri ve toplumsal yaşamdaki sosyal normların farkına varmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 • Öğrencilerin arkadaş ilişkilerini geliştirmek ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak
 • Öğrencilerin akademik süreçlerini takip etmek, desteklemek ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 • Bireysel öğrenci görüşmeleri yapmak
 • Öğrenme süreçlerindeki yöntem ve stillerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içinde bulunmak
 • Mesleki gelişime yönelik yönlendirme ve destekleme çalışmalarında bulunmak
 • Verimli ders çalışma yöntemlerini kazandırmak
 • Zamanı verimli kullanmaya destek olmak
 • Ergenlik dönemini sıkıntılarında destek olmaktır.