OKUL MİSYONU

Ezgililer Eğirim Kurumları

Atatürk İlkeleri ve Devrimleri ışığında, Özel Ezgililer Okulu olarak dünyayı korumak konusunda ortak sorumluluklarının farkında olan, daha iyi daha barış dolu bir dünya yaratmak için, önce kendi kültürünü özümseyen, farklı kültürlere ve değerlere de saygılı; uluslararası bilince sahip, demokrat, dürüst, araştıran, sorgulayan, bilgili, ilkeli ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla okulumuz öğrencilerini ana dilinin yanı sıra diğer dilleri de önemseyen, evrensel kimlikli bireyler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, öğrendikçe düşünen, düşündükçe öğrenen dünya vatandaşları olmaya teşvik ediyoruz.