Okul Öncesi Eğitim Anlayışımız

Öğrencilerimizi çevresini merak etmeye, öğrenmeye, düşünmeye yönelterek sonraki okul yaşamlarında gerekli olacak becerileri sağlayıp zengin ve çeşitli çevreler düzenlemek amacıyla okul öncesi eğitim programıyla kazandırılacak yaşantılarla çocuğun kendini tüm özellikleriyle tanımasını ve kabul etmesini, çocuğun başkalarıyla dostluk kurmasını, iş birliği yapmasını, bir başka deyişle sosyalleşmesini; kendi kültürünün ve diğer kültürlerin özelliklerinin farkında olması ile dil, müzik, hareket, dans, resim yoluyla etkili iletişim kurmasını sağlayabilen, devinimsel becerileri, çok yönlü düşünme ve problem çözme becerilerini, estetik ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmeyi hedeflemekteyiz.Okul Öncesi Eğitim