Okul Öncesi Eğitim Anlayışımız

Okul öncesi yaş grubu, çevresini inceleyen farklı olgu ve olayları öğrenmeye meraklı bir profil çizer. Okulumuzda uygulanan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) ile merak duygularını , öğrenme heveslerini pekiştirerek, düşünme ve sorgulama arasında bağ kurmaları ve hayata geçirmeleri sağlanır . Bireyin tüm özellikleri ile kendini tanıması ve kabul etmesi , çocuğun sosyal ilişkiler kurarak yeni dostluklar kurması ve iş birliği yapması sağlanır . Kendi kültürünü tanırken diğer kültürler ile bağ kurmayı dil müzik , hareket , dans , resim gibi evrensel araçları kullanarak öğrenir. Bu iletişim yeteneği ve düşünme becerisi ile problem çözme yetkinliği ve estetik yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini sağlamak evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek hedefimizdir. hedefimizdir..Okul Öncesi Eğitim