Sosyal BİLİMLER

“Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli , cumhuriyetçi , inkılapçı ,olumlu ,atılgan ,başladığı işi başarabilecek kabiliyette ,dürüst ,düşünceli ,iradeli , hayatta rastlayabileceği engelleri aşamaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında.

Biz Ezgililer Eğitim Kurumları olarak,

Ezgililer Eğirim Kurumları

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizin, çevresinde yaşananları fark edip, hayatla doğrudan ilişki kurarak, bilinçlenmelerini sağlarken, sorgulayan, iletişim kuran, etkileşimi hızlı, bilgiyi yaşayarak ve severek öğrenen bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çocuklarımızın toplumda haklarının bilen ve kullanan, başkalarının haklarına saygı gösteren, öz güvenli, araştıran, yorumlayan, demokrasiyi savunan bir dünya vatandaşı olmalarını hedefliyoruz.