Rehberlik Servisi

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşüncenin de davranış hazırlığının önemli bir etkeni olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim beceresine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Rehberlik Servisimiz, öğrenci yaş grubu özelliklerini dikkate alarak olası problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedefler.


Okulumuz Rehberlik Hizmetleriyle

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri
 • Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar alabilmelerini,
 • Yeteneklerini, eğitimleri adına kutlanabilmelerini,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizli güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
 • Öğrencinin bireysel özelliklerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen her türlü rehberlik hizmetinden faydalanan öğrenciler, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının hissederler. Rehber öğretmenlerle yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

Rehberlik

EĞİTSEL REHBERLİK

 • Okula Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları : Okul fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. öğrencilere tanıtılması.
 • Öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında velileri bilgilendirmek. Çocuğun okul başarısının öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, ergenlik vb. konularda aydınlatan çalışmalar yapılması.
 • Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması.
 • Öğrencilerin hastalıklardan korunma, dengeli beslenme, boş zamanlarını verimli değerlendirme, spor yapmayı alışkanlık edinme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak tüm faaliyetlerde öğretmenlerle iş birliği yapmak.
 • Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak; eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

BİREYSEL REHBERLİK

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasına yardımcı olmak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme beceresini geliştirmek.
 • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.
 • Gerçekçi kararlar verebilmek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.
 • Ergenlik döneminin fiziksel ve piskolojik değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla rehberlik yapılması.
 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan ?önleyici? tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Randevu almak hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir.

Velilerimizin çocukları ile ilgili konularda rehberlik servisi ile iş birliği yapmaları çocuklarımızın gelişimi açısından öneme sahiptir.