Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okulun eğitim- öğretim imkanlarını daha da geliştirmek gibi amaçlarla kurulan Ezgililer Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği, kurulduğumuz yıldan itibaren gönüllü velilerimizin çalışmalarıyla renklenmeye devam etmektedir. Her sınıf, "Sınıf Veli Temsilcisi"ni ilk veli toplantısında belirler. Bu seçimlerin ardından hem Sınıf Veli Temsilcileri hem de bütün veliler seçimlere davet edilir. Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimle Okul Aile Birliği üyeleri belirlenir. Bu üyeler aralarında görev dağılımı yaparak yönetimi belirlerler. Şimdiye kadar çeşitli etkinliklere imza atan  Ezgililer Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği, yeni dönem için hazırlıklarını da büyük bir özveriyle sürdürmektedir.