DEĞERLERİMİZ

Ezgililer Eğitim Kurumlarında Atatürk ilke ve inkılâpları izinde ve Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak, bilgili ve öz güveni gelişmiş fertler olarak yetişmelerine olanak sağlamak ve onlara 21.yüzyılın değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek beceriler kazandırmak için çalışırız.


  • Açıklık : Kurumumuzun tüm birimlerinde öneri ve eleştirilere açık bir şekilde iletişim kurarız.
  • Adalet : İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet kavramlarına önem veririz.
  • Dayanışma : "İyi günde, kötü günde..." felsefesinden hareketle omuz omuza çalışırız.
  • Etik : Gerçekleştirdiğimiz her aktivitede insani ve mesleki ahlak unsurlarına uyarız.
  • Gerçeklik : Kurumumuzda bilgiye ulaşırken gerçeklerden şaşmayız. Yaptığımız aktivitelerde dogmalardan uzak durup bilimin ışığında eylemler gerçekleştiririz.
  • İnsana Odaklılık : Başarının anahtarının insanı merkeze alan eylemlerde ve durumlarda olduğunu biliriz ve bu sebepten ötürü insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaç ediniriz.
  • İtibar : Saygınlığımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi ve manevi menfaat karşılığında imajımızdan ödün vermeyiz.
  • Saygı ve Hoşgörü : Farklılıkları zenginlik olarak görür ve her türlü ayrımcılığı redderiz. Birbirimizle olan ilişkilerimizde, iletişimimizde, dürüstlük ve saygıyı esas alırız.