Geçtiğimiz yıl koordinatörlüğünü yürüttüğümüz ‘’ The Young Journalist’’ isimli Comenius Çoklu        Okul Ortaklığı projesini başarıyla tamamlayan Ezgililer Eğitim Kurumları, AB projelerine bir yenisini daha ekleyerek bu yıla da hızlı bir giriş yapmış oldu. Romanya’da 159 proje arasında 3. Sıradan kabul edilen Erasmus Plus Ana Eylem 2 " e-Management of Multidisciplinary Projects for Secondary Schools’’ projesine  ortak oldu. Proje ortakları olarak Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Kocaeli/Türkiye’den okullar da kabul edildi.

        İki yıl sürecek olan projede öğrencilerin okullarında ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları yaygın sorunları azaltmaya yönelik ortak bir müfredat oluşturulacak. Müfredat oluşturulurken öğretmenler Google Drive, etwinning/twinspace, facebook gibi e-platformları kullanacaklar. Öğrencilerin yaşadıkları sorunlar dikkate alınarak sosyal ilişkiler, iletişim, sağlıklı yaşam, sanal şiddet, sözlü şiddet, çocuk hakları ve insan hakları gibi konulara ilişkin multidisipliner 5 farklı proje, etwinning platformu üzerinden çocuklara uygulanacak. Projeye katılan öğrenciler tarafından oluşturulacak olan Ortak Avrupa Müfredatı ile ana dil ve yabancı dil becerilerini, dijital ortam becerilerini; sosyal becerilerini, iletişim becerilerini ve girişkenlik düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.