EĞİTİM KÜLTÜRÜMÜZ

Ezgililer Eğitim Kurumları, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları izinde, bilimi ilke edinmiş, dünyayla bütünleşmiş, ulusal değerlerine sahip çıkan, en az bir yabancı dili kendini tam anlamıyla ifade edebilecek şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.


Ezgililer Eğitim Kurumlarında bireyin tüm yaşamsal yeteneklerinin temelleri okul öncesi ve ilkokul döneminde atılır; öğrencilerimize akademik bilgi ve yeteneklerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine cevap verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme

Kurumumuzun dinamik ve kaliteden taviz vermeyen eğitim ve yönetim kadrosu, sadece bilgi vermeyi değil, öğrencilerimizin edindiği bilgileri kavrayarak uygulamasını, analiz-sentez yapmasını amaçlayan "Tam Öğrenme" ve "Yaparak Yaşayarak Öğrenme" modelleriyle öğrenci merkezli eğitim sistemini temele alır.

Okul öncesi ve ilkokul sınıflarında sınıf öğretmenliğinin ağırlıkta olduğu okulumuzda, İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Satranç, Bilgisayar, Bale, Tiyatro, Halk Dansları ile Psiko-Drama gibi önemli dersler branş öğretmenlerimiz tarafından verilir. Ortaokul sınıflarında ise her ders alanlarında uzmanlaşmış öğretmenlerimizce verilmektedir.

Ezgililer Eğitim Kurumları, her çocuğu farklı yetenekleri, farklı ilgi alanları, farklı gereksinimleri, gelecek için farklı umutları ve beklentileri olan ayrı fertler olarak görür ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize geniş ölçüde sosyal ve entelektüel katılım imkânları sunar. Yaşı ne olursa olsun her öğrenciye nasıl düşünmesi gerektiğini ve yaratıcılığını kullanmayı öğreten fırsatlar sunar. Öğrencilerimiz okul öncesinden başlayarak bütünleşik eğitim ve öğretim yoluyla en temelden en karmaşığına kadar tüm becerileri çeşitli temalarla iç içe yaşayarak edinir. Böylece sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı insanlar olarak yetiştirilir ve Ezgililer Eğitim Kurumlarından mezun olurlar.

Eğitim Kültürü