• GÜÇLÜ EĞİTİM GÜÇLÜ GELECEK
  • EZGİLİLER ROBOTİK SINIFLARI
  • EZGİLİLERDE ROBOTİK KODLAMA

Okulumuz IB PYP Dünya Okuludur.