EZGİLİLER GALERİÇ SUBASAR ORMANI’NDA

EZGİLİLER GALERİÇ SUBASAR ORMANI’NDAEzgililer Eğitim Kurumları 5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Semra Çoruh ve Arş. Gör. Arife Şimşek eşliğinde Fen Bilimleri dersinin “İnsan ve Çevre” ünitesinde yer alan biyoçeşitlilik konusunu yerinde gözlemlemek için Ondokuzmayıs ilçesinde bulunan Galeriç Subasar Ormanı’na gitti. Öğretmenler ve akademisyenler eşliğinde Orman’ı gezen öğrenciler, hem değişik türde canlıları ve onların yaşam alanlarını gözlemlediler. Bu gezide 5. sınıf öğrencilerimiz, gözlem esnasında akademisyenlerin verdiği bilgilerle hem çevrede yaşayan farklı türlerin varlığını gördü hem de kısa bir süre de olsa şehrin betonlaşmış yapısından uzaklaşmış oldu. Gezinin organizasyonunda ve gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan başta Ezgililer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu olmak üzere, Fen Bilimleri zümresine, Ondokuzmayıs Üniversitesi akademisyenlerine ve Yavuztura teşekkür ederiz.

Galeriç Subasar Ormanı

Galeriç Subasar Ormanı olarak isimlendirilen bu alan, birçok kuş türü için üreme, beslenme ve yaşama ortamıdır. Biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin olan Orman’da ve Kızılırmak Deltası’nda 348 kuş türü barınmaktadır. Ülkemizde bulunan 465 kuş türünün %76’sı bu bölgede yaşamaktadır. Bu sayı, bugüne kadar bir alanda tespit edilmiş en yüksek sayıdır. Ayrıca bu bölgede kızılağaç, dişbudak, meşe ve söğüt türlerini bulundurmaktadır. Buna ek olarak bölgede 355 bitki türü tespit edilmiştir.

HABERİN FOTOĞRAFLARI